اضافه فعالیت استفاده استفاده انتخابات ستاد انتخابات

اضافه: فعالیت استفاده استفاده انتخابات ستاد انتخابات انتخابات 96 اخبار انتخابات 96 انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی سخنان نفرت انگیز علیه ادیان و ملت ها افراطی گری را گسترش می دهد / خوشرو

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل اعتقاد است نباید ریشه افراطی گری و خشونت را به هیچ مذهب یا ملتی نسبت داد و می گوید سخنان نفرت انگیز عل

سخنان نفرت انگیز علیه ادیان و ملت ها افراطی گری را گسترش می دهد / خوشرو

خوشرو: سخنان نفرت انگیز علیه ادیان و ملت ها افراطی گری را گسترش می دهد

عبارات مهم : ایران

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل اعتقاد است نباید ریشه افراطی گری و خشونت را به هیچ مذهب یا ملتی نسبت داد و می گوید سخنان نفرت انگیز علیه ادیان و ملیت ها خشونت و افراطی گری را گسترش می دهد.

به گزارش ایرنا، غلامعلی خوشرو بعد از تصویب اجماعی سومین پیشنهاد کشور عزیزمان ایران جهت مقابله جهانی با خشونت و افراطی گری در مجمع عمومی شرکت ملل متحد به خبرنگاران گفت: این قطعنامه جهت نخستین بار به پیشنهاد حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی مدیر جمهوری کشور عزیزمان ایران در مجمع عمومی ارائه شد و از آن بعد دبیرکل موظف شد هر دو سال یکبار گزارشی به مجمع عمومی ارائه کند.

سخنان نفرت انگیز علیه ادیان و ملت ها افراطی گری را گسترش می دهد / خوشرو

وی افزود: امروز مقابله با افراطی گری وخشونت بیش از هر وقت دیگر درکشورهای همسایه، منطقه و کل دنیا اهمیت یافته هست. نباید ریشه افراطی گری و خشوت را به به هیچ مذهب و ملتی مرتبط کرد بلکه پدیده ای است جهانی و شبکه جهانی دارد.

نماینده کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد ادامه داد: کسانی که سخنان نفرت انگیز علیه اسلام، ادیان و ملیت ها مطرح می کنند، زیاد به گسترش خشونت و افراطی گری کمک می کنند. باید از سخنان نفرت انگیز علیه مذاهب و ملت ها به شدت اجتناب کرد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل اعتقاد است نباید ریشه افراطی گری و خشونت را به هیچ مذهب یا ملتی نسبت داد و می گوید سخنان نفرت انگیز عل

خوشرو اضافه کرد: مقابله این مساله فقط راه حل نظامی و امنیتی نیست بلکه لایه های فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک دارد و باید جهت همه آن ها فکر کرد.

وی تصریح کرد: باید از ایدئولوژی های مخرب فاصله گرفت و باید با روش های مردم سالارانه و اعتدالی با ایدئولوژی های جهل آمیز و خشتونت بار مقابله کرد. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در این زمینه فعالیت دارد و تلاش می کند با همکاری دیگر کشورها در مجامع جهانی این مساله را به پیش ببرد.

نماینده کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد با اشاره به تصویب سومین قطعنامه پیشنهادی کشور عزیزمان ایران جهت مقابله جهانی با خشونت و افراطی گری گفت: این قطعنامه نمونه دیگری از موفقیت های کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل محسوب می شود.

سخنان نفرت انگیز علیه ادیان و ملت ها افراطی گری را گسترش می دهد / خوشرو

خوشرو افزود: جمهوری اسلامی مساله مقابله با افراطی گری و خشونت را یک مساله واقعی جهت منطقه و دنیا می داند و بر همین اساس پیشنهاد جهت مقابله جهانی داده هست. کشور عزیزمان ایران از مجمع عمومی می خواهد فعالیت های خود را هماهنگ کند تا با روش جدی و کلی با این مساله برخورد کند.

وی ادامه داد: این مساله ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و باید به تمام این ریشه ها توجه شود. بدون توجه به این ها، مقابله با خشونت و افراطی گری با برخوردهای صرفا نظامی و امنیتی حل نخواهد شد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل اعتقاد است نباید ریشه افراطی گری و خشونت را به هیچ مذهب یا ملتی نسبت داد و می گوید سخنان نفرت انگیز عل

نماینده کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد اضافه کرد این مساله نیاز به یک عزم جهانی جهت مقابله جدی دارد و روش های دموکراتیک مبتنی بر اعتدال، تفاهم و گفت و گو زمینه خوبی جهت مقابله با این پدیده وحشتناک ایجاد می کند.

واژه های کلیدی: ایران | خشونت | مقابله | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs