اضافه فعالیت استفاده استفاده انتخابات ستاد انتخابات

اضافه: فعالیت استفاده استفاده انتخابات ستاد انتخابات انتخابات 96 اخبار انتخابات 96 انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آزادی حمید بقایی با وثیقه ۲۰ میلیاردی

ارگان خبری رییس جمهور سابق به نقل از همسر بقایی گزارش داد که با تودیع وثیقه ۲۰ میلیاردی، وی آزاد شده است است.

آزادی حمید بقایی با وثیقه ۲۰ میلیاردی

آزادی حمید بقایی با وثیقه ۲۰ میلیاردی

عبارات مهم : حمید بقایی

ارگان خبری رییس جمهور سابق به نقل از همسر بقایی گزارش داد که با تودیع وثیقه ۲۰ میلیاردی، وی آزاد شده است است.

آزادی حمید بقایی با وثیقه ۲۰ میلیاردی

گفته شده است این وثیقه به وسیله هواداران محمود احمدی نژاد تامین شده است است.

واژه های کلیدی: حمید بقایی | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs